Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.

REGULAMIN

§1
Postanowienia ogólne

 1. Sklep rockyoubaby.com jest własnością firmy Studio Press Michał Dutka z siedzibą w Tychach, 43-100 Tychy, ul. Metalowa 3 lok. 26, NIP: 638-131-60-73, Regon: 276495335 wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Tychy pod numerem 23877.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego rockyoubaby.com
 3. Umowa sprzedaży zawierana jest między użytkownikiem korzystającym ze sklepu internetowego zwanym dalej Klientem a rockyoubaby.com zwanym dalej Sklepem.
 4. Do korzystania z usług Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem niezbędnym dla wyświetlania stron www.
 5. Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sklep na stronie www.rockyoubaby.com w chwili składania zamówienia.

 

§2
Składanie zamówień

 1. Aby dokonać zakupu w sklepie internetowym rockyoubaby.com i jednocześnie zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie internetowej Sklepu.
 2. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu można składać przez całą dobę.
 3. Realizacja zamówień odbywa się w godzinach pracy Sklepu od poniedziałku do piątku od 10:00 do 17:00. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 4. Składanie zamówień odbywa się bez konieczności logowania i rejestrowania danych Klienta na stronie internetowej.
 5. Aby złożyć zamówienie należy dokonać wyboru produktu (rodzaj, rozmiar, ilość) z dostępnej oferty Sklepu i dodać go do koszyka.
 6. Warunkiem złożenia zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza z danymi teleadresowymi, koniecznymi do realizacji zamówienia oraz zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 7. Klient ma możliwość dokonywania modyfikacji zamówienia oraz w danych do wysyłki do chwili zatwierdzenia zamówienia przyciskiem „Zapłać przez PayU”.
 8. Zatwierdzenie zamówienia przyciskiem „Zapłać przez PayU” spowoduje przeniesienie użytkownika na stronę firmy PayU.pl, która pośredniczy w płatnościach sklepu rockyoubaby.com.
 9. Po opłaceniu zamówienia i zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sklepu, Klient otrzyma drogą mailową, na wskazany przez niego adres mailowy, potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 10. Po otrzymaniu potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.


§3
Realizacja zamówień

 1. Sklep realizuje wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany adres za pośrednictwem Poczty Polskiej. Opłaty za dostawę produktów są przedstawione w procesie składania zamówienia.
 2. Zamówione produkty przygotowywane są do wysyłki do 24 godzin. Przewidywany czas dostawy przesyłki przez Pocztę Polską na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wynosi do 2 dni roboczych.
 3. Koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Klient. Wraz z towarem Kupujący otrzymuje dowód zakupu, tj. paragon lub fakturę VAT.
 4. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu produktu podczas jego dostawy. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne lub braki powinny być zgłaszane pisemnie w obecności osoby dostarczającej produkt.


§4
Płatności

 1. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 2. Klient płaci za zamówione produkty za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayU.pl. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar, zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sklepu bądź firmy pośredniczącej w transakcji (serwisu PayU.pl).


§5
Reklamacje i zwroty

 1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.
 2. Reklamacja może być złożona drogą pocztową, poprzez odesłanie towaru wraz z opisem wad listem poleconym na adres: rockyoubaby.com, ul. Metalowa 3/26, 43-100 Tychy, z adnotacją: „Reklamacja”. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki zawierającej reklamowany towar.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe, zwróci Klientowi zapłaconą za towar kwotę wraz z kosztami wysyłki.
 4. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie odesłany do Klienta wraz z uzasadnieniem odmowy reklamacji. W tym przypadku, koszty wysyłki towaru są bezzwrotne.
 5. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyn w ciągu 10 dni, licząc od dnia otrzymania towaru. Zwrot następuje po odesłaniu towaru do Sklepu pod adres: rockyoubaby.com, ul. Metalowa 3/26, 43-100 Tychy, z adnotacją: „Zwrot”.
 6. Produkt musi być zwrócony w stanie nienoszącym śladów użytkowania, niezmienionym, w opakowaniu firmowym wraz z dowodem zakupu. Koszty odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.
 7. Zwrot kosztów za odesłany przez Klienta towar zostanie dokonany na podany przez Klienta numer konta w ciągu 3 dni od dostarczenia zwrotu towaru. Zwrotowi podlega pełna kwota obejmująca cenę towaru wraz z kosztami przesyłki.
 8. Klientowi przysługuje prawo wymiany towaru na inny. Szczegóły wymiany powinny być wysłane na adres e-mail: office@rockyoubaby.com. Koszty odesłania towaru ponosi Klient. Koszty wysyłki wymienionego towaru ponosi Sklep. Produkt odesłany na wymianę musi być zwrócony w stanie nienoszącym śladów użytkowania, niezmienionym, w opakowaniu firmowym. Wysyłkę należy nadać na adres: rockyoubaby.com, ul. Metalowa 3/26, 43-100 Tychy, z adnotacją: „Wymiana”.
 9. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru uszkodzonego lub niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania.
 10. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.


§6
Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez Studio Press Michał Dutka z siedzibą w Tychach, 43-100 Tychy, ul. Metalowa 3 lok. 26 w celu realizacji zamówień w sklepie internetowym rockyoubaby.com oraz działań marketingowych Sklepu rockyoubaby.com (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883).
 2. Do umowy sprzedaży produktów stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo dokonywania zmian regulaminu. Zmiany regulaminu obowiązują z chwilą opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu.